top of page

SLUTT Å RØYKE ELLER SNUSE PÅ 3 TIMER

Et valg for bedre helse

Røyking/snusing er en mental avhengighet som kan fjernes på 3 timer. Disse tre behandlingene gjennomføres i løpet av 6-8 dager. Røyking/snusing er en mental avhengighet. Suget/abstinensene kan føles ganske så fysiske, men av/på bryteren finnes i det ubevisste sinnet. Metoden bygger på en systematisk endring av denne kontrollmekanismen. Og på siste timen skrur vi av røyke/snus-bryteren – for godt.

Når man vil fjerne en uvane er det nærliggende å tro at det krever mye viljestyrke. «Jeg har ikke nok viljestyrke til å klare dette», eller «Hvis jeg hadde hatt mer viljestyrke ville jeg klart å slutte». Viljestyrke er en del av ditt bevisste sinn. En uvane, som røyking, kontrolleres som nevnt ovenfor, av ditt ubevisste sinn. Og det ubevisste er så mye sterkere enn ditt bevisste sinn. Det er årsaken til at du fortsetter å røyke/snuse, til tross for at du ønsker din frihet. Og det er også årsaken til at viljestyrke i de fleste tilfeller er feil verktøy å bruke, for å fjerne denne meningsløse uvanen fra ditt liv. Du trenger ikke viljestyrke for å slutte – men du trenger å ta en avgjørelse om å kvitte det med denne fienden.

Woman Holding Cigarette

SLIK GJENNOMFØRES TIMENE

TIME 1

I denne timen kartlegger vi røyke/snuse uvanen. Vi ser på årsaken til at du har bestemt deg for å kvitte deg med denne uvanen for godt. 
Etter timen får du tilsendt et hefte som du skal lese – i tillegg til noen meget effektive øvelser du selv skal gjøre frem til din frigjøringsdag. Disse øvelsene er enkle og tar lite tid – men de har stor påvirkningskraft.

TIME 2

På denne første sesjonen brukes ulike kognitive tilnærminger, i tillegg til hypnose, som bidrar til å omprogrammere ditt forhold til røyking/snusing. Vi nøytraliserer også den motstanden du har hatt for å slutte tidligere.

TIME 3

Dette er din frigjøringsdag. På denne dagen kutter du røyken/snusen for godt. Til det bruker vi hypnose. Fra behandlingen begynner og frem til siste timen har vi på en systematisk måte omprogrammert ditt ubevisste sinn – slik at når vi kommer til siste timen er du klar til å skru av den bryteren som har fått deg til å fortsette og røyke/snuse.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

HVORDAN FØLES HYPNOSE?

Hypnose kan beskrives som en tilstand som er veldig lik den du befinner deg i når du dagdrømmer eller du er helt oppslukt i en bok eller en film. Når du er i hypnose hos en terapeut er det eneste du trenger å tenke på å slappe av og lytte til ordene terapeuten sier. Når du er i en avslappet tilstand vil ordene som blir sagt nå inn til ditt ubevisste sinn. 

Ved å få kontakt med ditt ubevisste sinn kan vi bryte gamle tankemønster og feilkoblinger som omhandler røyking eller snusing. På denne måten blir det mye enklere for deg å kvitte deg med denne uvanen.


I hypnose har du alltid kontroll og kan når som helst avbryte hvis du skulle ønske det. 

KOMMER JEG TIL Å GÅ OPP I VEKT NÅR JEG SLUTTER Å RØYKE/SNUSE?

Hvis du slutter å røyke/snuse ved hjelp av viljestyrken er det ikke uvanlig at man går opp i vekt. Du opplever en kamp mellom viljestyrken og det ubevisste sinnet som styrer røyke/snuse uvanen din. Denne kampen er tøff og mange tyr til mat for å hente hjelp. 
Med Vita-koden er det svært uvanlig at man går opp i vekt. Røyken/snusen blir betydningsløs for deg og du vil ikke ha behov for å erstatte røyk/snus med mat.

HVOR FOREGÅR BEHANDLINGEN?

Behandlingen foregår primært online. Du får en link du skal bruke og vi har et videomøte. Behandlingen fungerer like godt på denne måten som ved fysisk oppmøte. 

 

Hvis du ønsker å møtes fysisk kan du komme til mitt kontor på Hamar

HVA KOSTER DET?

Prisen på hele behandlingsopplegget er 3900,-. Dette betales i sin helhet på første time eller kan deles i to og betales på første og andre time.

bottom of page